Marijina legija – Komicij "Gospa Snježna", Petrinja

Bezgrješno začeće Blažene Djevice Marije

Legijski oltar

Drugi vid legijske pobožnosti odnosi se na Bezgrješno začeće. Na prvom sastanku članovi su molili i razmišljali oko maloga oltara Bezgrješnoga začeća, koji je posve jednak oltaru koji danas čini središte svakoga legijskog sastanka. Štoviše, moglo bi se reći da je prvi Legijin dah udahnut po kratkoj molitvi u čast toj Gospinoj povlastici, koja je značila pripravu za sve časti i povlastice koje su joj poslije udijeljene.

Bog spominje Bezgrješno začeće u istoj rečenici u kojoj nam je Marija prvi put obećana. Ta je povlastica dio Marije: Marija jest Bezgrješno začeće, te se, zajedno s tom povlasti­com, proriče i njezin božanski slijed: Bogomaterinstvo, satiranje glave zmiji u Otkupljenju te Marijino materinstvo prema ljudima.

»Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina: on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu.« (Post 3,15)

Tim riječima što ih je Svemogući Bog upravio Sotoni, Legija se utječe kao izvoru svojega pouzdanja i snage u borbi protiv grijeha. Ona svim srcem teži postati u potpu­nosti rodom, djecom Marijinom, jer je tu jamstvo pobjede. U mjeri u kojoj Legija sve više izabire Mariju za svoju majku, pojačava se i Legijino neprijateljstvo prema silama zla, a pobjeda postaje potpunija.

 

Priručnik Marijine legije

Facebook Comments