Marijina legija – Komicij "Gospa Snježna", Petrinja

Komicij “Gospa snježna”

Održan 108. sastanak komicija Marijine legije “Gospa Snježna” Petrinja.
Održan 108. sastanak komicija Marijine legije “Gospa Snježna” Petrinja.

Održan 108. sastanak komicija Marijine legije “Gospa Snježna” Petrinja.

U subotu 11.svibnja nakon ve?ernje svete Mise u pastoralnom centru Kardinal Franjo Kuhari? župe Sv.Lovre, Petrinja održan je 108. sastanak komicija Marijine legije “Gospa Snježna” Petrinja. Nakon uvodnih molitava i izmoljene krunice, pro?itano je duhovno štivo sa 292. stranice Priru?nika…

Održan je 104. sastanak komicija Marijne legije “Gospa Snježna”, Petrinja
Održan je 104. sastanak komicija Marijne legije “Gospa Snježna”, Petrinja

Održan je 104. sastanak komicija Marijne legije “Gospa Snježna”, Petrinja

U subotu 12.sije?nja održan je 104. sastanak Komicija “Gospa Snježna”. Uz ostale teme pro?itana je korespodencija s Koncilijem Marijine legije. Pro?itajte zanimljivosti o radu Marijine legije u svijetu iz pera dopisnice za naš Komicij s.Ni Chochlain. “Dragi legionari, kako je…

100. sastanak komicija “Gospa Snježna” Petrinja
100. sastanak komicija “Gospa Snježna” Petrinja

100. sastanak komicija “Gospa Snježna” Petrinja

U subotu 08.09.2018. godine održan je 100. sastanak komicija “Gospa Snježna” Petrinja nakon ve?ernje sv. Mise u župi Sv. Lovre. Sastanku su prisustvovali službenici 4 kurije i 12 prezidija koji pripadaju komiciju. B. Vlado je posebno pozdravio novog kapelana župe…