Marijina legija – Komicij "Gospa Snježna", Petrinja

Katolička malonogometna liga Sisačke biskupije

Održan 8. Malonogometni turnir katoličke mladeži Sisačke biskupije “Lovrenčevo 2020.”
Održan 8. Malonogometni turnir katoličke mladeži Sisačke biskupije “Lovrenčevo 2020.”

Održan 8. Malonogometni turnir katoličke mladeži Sisačke biskupije “Lovrenčevo 2020.”

U sklopu proslave Lovren?eva u Petrinji Marijini legionari organizirali su sada ve? tradicionalni 8. Malonogometni turnir katoli?ke mladeži Sisa?ke biskupije “Lovren?evo 2020.”Turnir je po?eo slavljenjem Svete Mise u 17h u župnoj crkvi Sv. Lovre.Na terenu, uz molitvu, sve je pozdravio…