Marijina legija – Komicij "Gospa Snježna", Petrinja
Proslava 900. sastanka prezidija “Zdravlje bolesnih”, Lasinja
Proslava 900. sastanka prezidija “Zdravlje bolesnih”, Lasinja

Proslava 900. sastanka prezidija “Zdravlje bolesnih”, Lasinja

U subotu 6. veljače u Lasinji je održana proslava 900. sastanka prezidija “Zdravlje bolesnih” koji u župi djeluje 19 godina. Bila je to prigoda da se svi zajedno zahvalimo Legijinoj Kraljici koja nas je okupila i kroz dugi niz godina…

Acies kurije za mladež “Kraljica apostola”
Acies kurije za mladež “Kraljica apostola”

Acies kurije za mladež “Kraljica apostola”

U župnoj crkvi Sv. Antuna Padovanskog u Voloderu održan je Acies kurije za mladež “Kraljica apostola”, Petrinja. Nakon molitve krunice, župnik vlč. Marijna Štingl održao je mladima duhovni nagovor. Vlč. Marijan govorio nam je o Marijinom prikazanju u hramu koji…