Marijina legija – Komicij "Gospa Snježna", Petrinja

U Komarevu nastavljena molitvena inicijativa za obnovu, ispred potresom oštećene crkve sv.Katarine

Komarevo je ove srijede, točnije Župa sv.Katarine, bilo mjesto gdje je u organizaciji Marijine legije moljena krunica za duhovnu i materijalnu obnovu Sisačke biskupije. Molitvi je prisustvovao i domaći župnik Josip Bulat.   

Nakon molitve slavili su sv.misu dok su radnici radili na obnovi crkve što posebno raduje. Ova molitvena akcija pokrenuta je ubrzo nakon razornog potresa 29.12.2020. u kojem su stradali mnogi sakralni objekti u Sisačkoj biskupiji.    Svakog 29. u mjesecu, legionari zajedno sa župnicima i vjernicima, mole krunicu u 12:19h u vrijeme potresa koji je srušio ili teško oštetio 32 crkve i 24 kapele.  

Facebook Comments