Marijina legija – Komicij "Gospa Snježna", Petrinja

Legionarska obećanja u Hrvatskoj Kostajnici

U Hrvatskoj Kostajnici 27.11.2019. dvoje legionara iz prezdija “Zvijezda jutarnja” rekli su svoje DA legionarskim obe?anjem Duhu Svetomu. Obe?anje su dali s. Kata i b. An?elko.

Sve?ani blagoslov udijelio im je fra Stjepan Jambroši? koji je održao i allocutio. U allocutiu je izre?eno sljede?e: “Dobro je prisjetiti se prošlosti kako bi znali što napraviti u budu?nosti. Prisje?anje Isusove muke nije samo prisje?anje prošlosti. Stoga naše slavljenje sakramenta nije nostalgi?no prisje?anje nego otajstveno Spasiteljsko djelo. Sve ono što ?ujemo o Gospodinu i od Gospodina treba provoditi u djelo kako bi u budu?nosti bili zajedno s Gospodinom. Krš?ani trebaju biti promjena u svijetu. Trebali bi prenositi ljubav koju svi traže, propovijedati istinu koji mnogi žele zatrti, i tako sti?i u vje?nu domovinu. Danas i sada smo pozvani biti krš?ani. Ne trebamo se bojati, glas Božji prepoznat ?emo samo ako živimo danas. I mi smo danas svjedoci jednog doga?aja kojim ?e s. Kata i b. An?elko re?i svoj da kako bi nama bili svjedoci i kako bi ostvarili Isusove rije?i: “Idete po svem svijetu i propovijedajte evan?elje!”.

Kako bi svojim prisustvom dali podršku došli su legionari iz Petrinje i Kukuruzara te prijatelji s. Kate i b. An?elka. Nakon sastanka ostalo se u opuštenom druženju kako bi zajedni?kim druženjem proslavili obe?anje.

Albenza Online Buy Bactrim Nizoral Buy Trecator without Prescription

Facebook Comments