Marijina legija – Komicij "Gospa Snježna", Petrinja

Legionarska obećanja u Prelošćici

 

Prezidij ”Sv. Josip pre?isti zaru?nik BDM“ proslavio je predve?erje Bezgrešnog za?e?a 07.12.2018 u prostorijama pastoralnog centra u Preloš?ici gdje je održan sve?ani sastanak.

Nakon poticaja odmah su prihvatile te s nestrpljenjem i bez odga?anja s.Andreja i s. Helena dale su legionarsko obe?anje zbog ?ega su bile radosne. Sastanku je nazo?io župnik Vl?. Tomislav koji se u allocutiu osvrnuo na tekst iz priru?nika Marijine legije o na?inu slušanja božje rije?i na sv. Misi te da  nas ona vodi ka pokajanju i promjeni života kao što ima puno primjera u samom evan?elju kada su pojedinci (Zakej, Marija Magdalena…) slušali Isusovu rije? te je ?estitao sestrama uz rije?i da su hrabre s obzirom na stanje današnje situacije me?u vjernicima.

Na kraju sastanka sestrama su ?estitali s. Monika tajnica Komicija, s.Dijana predsjednica kurije te bra?a i sestre iz Stružca, Siska i Petrinje. Nastavilo se druženje uz kola? i sok.

Tekst: s.Suzana Horinek

Foto: b.Dean ?a?i?

 

Asacol Online
Buy Sporanox
Buy Combivir Online
Omnicef

Facebook Comments