Marijina legija – Komicij "Gospa Snježna", Petrinja

Osnovana nova kurija u Petrinji

 

Gospa Fatimska ime je nove kurije sa sjedištem u Petrinji koja je jučer u Viduševcu održala svoj prvi sastanak.

 

Kurija Gospa Fatimska svoje sjedište ima u Petrinji, a direktno je pripojena Komiciju Gospa nježna. Kuriju čini 7 prezidija: tri prezidija iz Petrinje (Sveta Mala Marija, Majka jedinstva i Majka lijepe radosti) te prezidiji iz Gvozda, Gline, Viduševca i novoosnovani prezidij iz Bučice. Kuriji je za sada povjerena briga za područje Glinskog dekanata, a zadaća legionara je brinuti za postojeće prezidije na tom području i pomagati ih u radu, ali i raditi na osnivanju novih prezidija u župama u kojima Legija još nije prisutna.

 

Na prvom sastanku kurije održan je izbor službenika te su za službenike kurije izabrane legionarke: Iva Kovač – predsjednik, Ivana Dobranić – dopredsjednik, Mateja Iđaković – tajnik i Jasmina Fran – blagajnik. Ime kurije predložio je duhovnik prezidija iz Viduševca vlč. Marijan Štingl te je kurija dobila ime Gospa Fatimska.

sluzbenice

Na samom početku prisutne legionare je pozdravio predsjednik Komicija b.Vlado Sučec koji se osvrnuo na važnost osnutka nove kurije:

Imam potrebu ponoviti Isusove riječi: “Kao što mene šalje Otac, tako i ja šaljem vas.” Svima bih vam stavio na srce da molimo za milost shvaćanja apostolata za naše posvećenje i za naše spasenje. To je najvažnije u našem duhovnom životu. Apostolat je nama dan podno križa. Marija nam je dana. Marija je apostolat. Apostol je onaj koji ne govori o sebi, nego onaj koji govori o Bogu i u ime Božje. Tih nekoliko stvari bih vam stavio na srce. Apostol i legionar treba biti ubuduće takav, propovjednik riječju i primjerom. U prvom redu primjerom, čovjek molitve, ponizan, da istina njegovog života svijetli drugima, koji trpi bez primjedbe, koji ne svjedoči sebe, nego svjedoči Boga. Mi smo pozvani u ime Božje da svjedočimo Njega u ovom životu. Ovaj događaj je upravo to.

sluzbeni2

Nagovor je održao duhovnik Komicija mons.Franjo Ćuk. Progovorio je o tome kako se legionar treba odnositi prema svojim legionarskim obvezama te braćom legionarima da bi uspjelo njihovo  zajedništvo.

Bog i Marija imaju najljepšu sliku o nama. Opasno je kad naš subjektivizam prenesemo u legijsko zajedništvo. Legionar treba graditi svoj odnos prema drugima iz ovih tri stvari. Iz radosne vijesti, predaje crkve, Priručnika. Tu moram rasti u Duhu i iz toga da djelujem, a ne iz svojih subjektivnih percepcija, emocionalnih zanosa. Čovjek koji živi subjektivizam postaje egoista, ohol, a te stvari uništavaju zajednicu. Da bi Legija funkcionirala treba biti redovitost u dolaženju na sastanak, prihvaćanja brata u Kristu bez obzira sviđa li mi se on ili ne. I nemojmo suditi druge po našim subjektivnim dojmovima, tu smo svi u napasti, a to je opasno za zajedništvo.

 

Facebook Comments