Marijina legija – Komicij "Gospa Snježna", Petrinja

kurija Gospa Fatimska

Molitveni susret posvećen promicanju beatifikacije sluge Božjega Franka Duffa
Molitveni susret posvećen promicanju beatifikacije sluge Božjega Franka Duffa

Molitveni susret posvećen promicanju beatifikacije sluge Božjega Franka Duffa

  Dana 8. 5. 2019. u Pastoralnom centru župe sv. Lovre u Petrinji u 19: 30 održan je prvi molitveni susret posve?en promicanju beatifikacije sluge Božjega Franka Duffa, utemeljitelja Marijine legije. Susret je organizirala kurija ”Gospa fatimska” na poticaj i…

10. godišnjica djelovanja prezidija “Gospa Lurdska”, Glina
10. godišnjica djelovanja prezidija “Gospa Lurdska”, Glina

10. godišnjica djelovanja prezidija “Gospa Lurdska”, Glina

    U ponedjeljak 11. 02.2019. na blagdan svoje nebeske zaštitnice, prezidij “Gospa Lurdska” obilježio je 10. godišnjicu djelovanja. Održan je molitveni program prije svete mise u župnoj crkvi, a okupili su se legionari iz prezidija, djeca i mladi koji…

Prosinačka svečanost nove kurije “Gospa Fatimska”
Prosinačka svečanost nove kurije “Gospa Fatimska”

Prosinačka svečanost nove kurije “Gospa Fatimska”

  U popodnevnim satima je u nedjelju 9.12. održana Prosina?ka sve?anost kurije “Gospa Fatimska”. Prva je to sve?anost kurije osnovane u 7. mjesecu ove godine koja je zadužena za podru?je Glinskog i Petrinjskog dekanata. ?lanovi sedam prezidija priklju?enih kuriji okupili…