Marijina legija – Komicij "Gospa Snježna", Petrinja

Prezidij “Majka lijepe radosti”