Marijina legija – Komicij "Gospa Snježna", Petrinja

mladi

Duhovna obnova članova kurije za mlade “Kraljica apostola”
Duhovna obnova članova kurije za mlade “Kraljica apostola”

Duhovna obnova članova kurije za mlade “Kraljica apostola”

  U nedjelju 25.11. u pastoralnom centru župe sv. Lovre održana je  duhovna obnova za ?lanove Kurije za mlade “Kraljica apostola”. Prvi dio je vodio predsjednik komicija b. Vlado a tema je bila Nutarnji život legionara. U nagovoru se dotakao…