Marijina legija – Komicij "Gospa Snježna", Petrinja

Dublin

Održan je 104. sastanak komicija Marijne legije “Gospa Snježna”, Petrinja
Održan je 104. sastanak komicija Marijne legije “Gospa Snježna”, Petrinja

Održan je 104. sastanak komicija Marijne legije “Gospa Snježna”, Petrinja

U subotu 12.sije?nja održan je 104. sastanak Komicija “Gospa Snježna”. Uz ostale teme pro?itana je korespodencija s Koncilijem Marijine legije. Pro?itajte zanimljivosti o radu Marijine legije u svijetu iz pera dopisnice za naš Komicij s.Ni Chochlain. “Dragi legionari, kako je…

Legionarke iz Petrinje volontiraju u sjedištu Marijine legije
Legionarke iz Petrinje volontiraju u sjedištu Marijine legije

Legionarke iz Petrinje volontiraju u sjedištu Marijine legije

Samo tri mjeseca nakon što su se dvije legionarke našega Komicija vratile iz sjedišta Marijine legije u Dublinu, u hostelu Regina Coeli volontiraju Inga i Marija. U Irsku su otputovale 23. listopada i tamo ?e sljede?ih šest tjedana volontirati u…

Intervju s predsjednicom koncilija Marijine legije s.Shilom NiChoclain
Intervju s predsjednicom koncilija Marijine legije s.Shilom NiChoclain

Intervju s predsjednicom koncilija Marijine legije s.Shilom NiChoclain

Predsjednica koncilija Marijine legije u Dublinu s.Shila NiChochlain je zajedno s korespodenticom Regije Zagreb s.Rose Caulfield od 25.-27.rujna 2016. posjetila Kuriju Gospa Snježna ?ije je sjedište u Petrinji. O tom posjetu koji nas je sve u kuriji obradovao ste ve? mogli…