Marijina legija – Komicij "Gospa Snježna", Petrinja

300.Sastanak