O Marijinoj legiji

Marijina legija je međunarodni katolički pokret osnovan 1921. godine u Dublinu u Irskoj. Marijina legija danas ima približno 13,5 milijuna članova u dvije tisuće biskupija. Legiju je osnovao Frank Duff. Vodila ga je misao kako da Bog bude više ljubljen u svijetu. Već nakon tri mjeseca predvidio je da će se organizacija proširiti cijelim svijetom.

Legionari se okupljaju na tjednom sastanku mole krunicu i dogovaraju se za apostolat. Prvi apostolat bio je posjet bolesnika oboljelih od raka. Uskoro se rad proširio na područje prostitucije u Dublinu. Često preko legionara ljudi potraže svećenika za ispovijed.

Legija djeluje prema svom Priručniku, koji je prilagodljiv svim kulturama i narodima. Sam papa Ivan Pavao II. je istaknuo kako je duh i cilj Marijine legije u potpunosti u skladu s današnjim intencijama Crkve.

Legionari obavljaju najmanje dva sata tjedno apostolski rad i dnevno mole “Magnificat”. Imaju godišnje duhovne vježbe. Postoje i molitveni članovi, koji svojim molitvama potpomažu apostolat radnih članova.

Marijina legija je pokretač akcija u Božjem narodu. Na taj se način laici uključuju u otkupiteljsku misiju Crkve, koja ima sve veće područje djelovanja. Sam rad temelji se na jedinstvu s Marijom – što sam pokret uvelike ističe i promiče. Rad legije prožet je odanošću Mariji, koja je njihova zagovornica, pomoćnica i posrednica. Kao i Marija, legionari žele u bližnjima prepoznati Krista i služiti mu. Time ispunjavaju svoju legijsku dužnost protumačenu u legijskom Priručniku, koji ih uvodi u marijansku duhovnost i daje praktične upute za apostolat.

Marijina legjia u Hrvatsku dolazi 1956. Uvodi ju kardinal Franjo Šeper na traženje Alojzija Stepinca koji ga je molio da hitno uvede ovaj Marijin pokret u našu zemlju. Do sloma komunizma legionari su djelovali u tajnosti.

Intenzivan porast pokreta počinje nakon Domovinskog rata, a danas je u Hrvatskoj oko tisuću aktivnih članova Marijine legije.