Marijina legija – Komicij "Gospa Snježna", Petrinja

Bilten Koncilija Marijine legije Veljača 2019

AFRIKA

BURUNDI

Senat Burundi: Očekuju se zapisnici. Sve što se radi zapisuje se na jeziku Kirundu te se zapisnici prvo prevode na francuski, zatim se šalju na Koncilij.

SREDNJOAFRIČKA REPUBLIKA

Senat Bangui: Dobre vijesti o primirju u ovoj zemlji znače da će senat moći posjetiti sva vijeća pripojena njemu.

DEMOKRATSKA REPUBLIKA KONGO

Senat Lubumbashi: Zbog lokalnih nereda, u državi nema interneta, što znači da će zapisnici kasniti, no predsjednik senata je izvijestio kako je u procesu izdavanje 300 priručnika na svahili jeziku; u međuvremenu priručnici i tesare se nabavljaju iz raznih drugih izvora.

Senat Butembo: Prosječna posjećenost je 89%. Dvije regije jedna pre.Regija, 11 Komicija i 4 prezidija dali su izvještaj. Osnovana je kurija u centru Butemba sa 7 prezidija. Rezultati rada su sljedeći: 12 ljudi je pristupilo Marijinoj Legiji, 6 parova je crkveno vjenčano, 3 razvedena braka su pomirena, 83 povratka na vjerske dužnosti, te 21 Adventista je obraćeno. Izvješća iz drugih vijeća: 127 rođene djece je kršteno, 45 Protestanta i 17 pogana je obraćeno. Nekoliko ovisnika o drogi je odviknuto od ovisnosti. Jedna mlada djevojka je spriječena od samoubojstva, duhovna potpora je pružena 876 ljudi kao što su udovice, bolesni, zatvorenici, siročad, izbjeglice.

Senat Bukavu: Od 24.11. 2018. Do 27.11.2018. dvoje delegata iz senata je posjetilo Regiju Goma i Komicij Ulvira. Izvijestili su o težini posjećivanja udaljenih vijeća zbog opasnosti, te su samo telefonski stupili u kontakt s vijećima u Kindu, Kasongo i Kilma. Njihov rad uključuje posjete bolesnima, starima i nemoćnima, odbačenima i beskućnicima.

Senat Kinshasa: Legija ovdje broji 26,000 aktivnih i 6,000 pomoćnih legionara. Svakog trećeg tjedna nakon održane mise u 6h održava se sastanak s pomoćnim članovima. Na Bezgrješno začeće Marijino organizirano je hodočašće u Maluku. Taj događaj i organizaciju su pohvalili i crkvena vlast te nadbiskup tog područja. Nadbiskup je potaknuo obitelji da žive svetim životom, te često pristupaju sakramentima. Članovi također posjećuju bolnice i bolesne.

Senat Kisangani: Na kongresu za mlade bilo je 154 člana. Jedan komicij broji 124 mladih članova, te 108 odraslih članova. Rad obuhvaća posjete bolnicama, i kućne posjete, 655 djece je ohrabreno da se vrate u školu, te je posjećeno 146 osoba koje boluju od AIDS-a. Komicij u župi „Krist Kralj“ prikupio je tristotinjak novih članova, 21 mladih i 18 odraslih je kršteno, 6,890 djece i odraslih je pripremljeno za krštenje, 234 mladih je odustalo od drogiranja.¸

Senat Kananga: Komicij Notre Dame ima 650 članova i 270 pripravnika. Rad uključuje organiziranje mise i ispovijedi tijekom glavnih liturgijskih blagdana, posjeta 1.020 zatvorenika, organiziranje sakramentalnih brakova i posjećivanje bolesnih i siročadi. Acies je planiran za 31. Ožujka.

MAURICIJUS

Rodrigues Regia: Primljeno je detaljno financijsko izvješće za ovu godinu. Izabrani su novi službenici i čeka se njihova potvrda. Tijekom božićnog vremena legionari su organizirali Dnevne susrete na kojim su podučavali božićne pjesme. Velika je radost zbog istaknutog legionara b. Steve Dursoniah, koji je zaređen za đakona u katedrali St. Louis.

RUANDA

Senat Kigali: Senat je u kontaktu s biskupima u vezi s uspostavom dvije Regije. Nekoliko komicija ima više od 5.000 članova, između 40 i 50 odraslih Kurija s ukupno 213 prezidija za mladež. Jedan je Komicij izvijestio da ima 4 Kurije u srednjim školama. U kolovozu prošle godine Senat je organizirao sastanak za duhovnike na kojem je sudjelovalo 84 svećenika. Obavljaju ovaj rad: posjet domu, bolnici, zatvoru i staračkom domu, kao i kontakti sa siročadi, djecom bez krova nad glavom i uličnim djevojkama, od kojih se jedna vratila sakramentima. Osnovano je nekoliko novih Kurija.

AZIJA

KOREJA

Seul Senat: Komicij u Seulu ima 18 pridruženih Kurija, s 250 prezidija. Legionari su uključeni u niz apostolskih aktivnosti, uključujući pozivanje ne-katolika da postanu katolici, brinu se za katekumene, novo krštene i posjećuju bolesne. Dva prezidija za mlade također su priključena te četiri starija. Osnovan je novi prezidij i imenovani su službenici. Wonju Regia ima ukupno 3.327 aktivnih i 2.852 pomoćnih članova.

Gwangju Senat: Planira povećati kontakt s mnoštvom u pripremi za Stogodišnjicu Marijine Legije i pripremili su čestitku za podjelu nekatolicima i otpalima od vjere. Regia Jeon-ju izvijestila je o uspješnim rezultatima iz kontakta s mnoštvom s 3.013 povrataka na sakramente.

Daeju Senat: Objavljen je Priručnik te se radi na reviziji Hangui (verzija na korejskom jeziku). Senatus traži volontere koji će pomoći u ovom projektu.

JAPAN

Osaka Senat: Senat je održao Dan osuntka povodom svog 803. sastanka 8. listopada 2018. godine. Kyoto Komicij ima 7 priključenih prezidija. Kućna posjeta radi se s ciljem povećanja članstva. Legionari pomažu u pripremi župnih biltena i održavanju župnih stranica. Izviješteno je o ponovnom pokretanju prezidija nakon deset godina, a postoje i nade za ponovno pokretanje prezidija u Nagoyinoj kuriji. Prezidij u Kohriju proslavit će 60 godina postojanja u svibnju. Imaju apostolat posjet bolesnima i starijima u domovima.

INDONEZIJA

Jakarta Senat: Bandung i West Jakarta Komicij održali su kongrese u rujnu. Bogor Komicij uspostavio je tri nova prezidija u sjemeništu s ukupno 45 članova. Prezidij sveučilišta u Jakarti promiče svakodnevno moljenje krunice za žrtve prirodnih katastrofa.

Malang Senat: Četvrtu nacionalnu konferenciju mladih s posjećenošću 271 osoba organizirala je Somerang Regia. Posjećuju se pridružena vijeća i uspostavljeni novi prezidiji na cijelom području Senata. Kurija u Jayapuri, (Zapadna Papua Nova Gvineja), povezana sa Senatom, također je angažirana u širenju.

TAJVAN

Tajvan Senat: Legionari pokušavaju uspostaviti prezidij u svakoj župi na području Senata. U posljednjih nekoliko mjeseci uspostavljeno je pet novih prezidija. Legionari su stupili u kontakt s prezidijem na otoku Penghu koji je dugo opstao unatoč tome što nije bio u kontaktu sa Senatom. Sada je ponovno uspostavljen redoviti kontakt.

Indonezijski svećenik koji živi u gradu Taipeiju pronašao je inovativan način da legionarima omogući kontakt s mnoštvom: osnovao je mali bend u kojem svira Angklung, tradicionalni instrument. Bend nastupa u podzemnim željeznicama i drugim javnim mjestima, a legionari ostvaruju kontakt među okupljenima koji slušaju glazbu.

SINGAPUR

Singapur Senat: Izvješćuju o širenju Marijine Legije. Kenningau Komicij osnovao je stariju kuriju sa 7 prezidija i kuriju za mlade s 9 prezidija. Kurija mladih je dala svoje godišnje izvješće. Radovi uključuju vođenje krunice, pomaganje u formiranju vjere i približavanje beskućnicima. Godišnja misa za Franka Duffa bila je posjećeno s oko 800 vjernika. Izvještaji su pristigli iz Kuching Komicija, Sibu Komicija i Brunejske Kurije.

HONG KONG

Hong Kong Komicij: U lipnju / srpnju održani su dva izbora: s. Maria Tam izabrana je za predsjednicu, a s. Mable Tsang za potpredsjednika. Radovi pridruženih vijeća uključuju dom, bolnicu i zatvor.

IZVJEŠĆE IRSKIH PROVINCIJA

KOMICIJ

Carlow Komicij: U rujnu je u župi Askea održano novačenje članova. Paulstown prezidij ima 5 članova i jednog pomoćnog. Članovi organiziraju službu pričesti kada je svećenik odsutan. Čudesne su medaljica bile podijeljene nakon mise na blagdan Bezgrešnog začeća i na blagdan Gospe Lurdske, a također su bile dane prvopričesnicima. Prezidij u Carlowu ima 4 člana i 100 pomoćnih. Molitve krunice i legijske molitve članovi mole u domovima. Čudesne medaljice i molitveni letci se dijele. Patricijske susrete uglavnom posjećuju legionari i nemaju redovitog duhovnika. Nedavna tema bila je o New Age-u, a rad je pripremila osoba koja nije legionar.

Elphin Komicij: Projekt Deus et Patria u Athlonu u listopadu smatran je vrlo uspješnim, ali se još uvijek osnovan prezidij. Prezidij koji je u potpunosti sastavljen od Brazilaca i sa sjedištem u Roscommonu ima 8 članova i 13 pomoćnih. Sastanak se održava na portugalskom i rade uglavnom među brazilskom zajednicom. I dalje mole i organiziraju moljenje krunice po kućama te pomažu njihovom kapelanu, fra. Heneghanu pri liturgiji, održavanju sakramentalnih tečaja i organiziraju hodočašće u Knock za blagdan Gospe od Aparecide. Sjeverna Elphin Kurija: Klub Edel Quinn za žene započeo je s radom u listopadu. Susreću se u subotu popodne u Assumpta Houseu, gdje mole molitvu za Edel Quinn te razne drugi molitve Gospi. Instrukcije daju legionari i prijatelji na razne teme, kao što su uređenje cvijeća i pečenje, nakon čega slijedi čaj i razgovor te zaključivanje molitvom Memorare.

Tuam Komicij: Legionari se nadaju da će napori da se uspostavi novi prezidij u Headford župi donijeti plodove. Nekoliko ljudi se prijavilo nakon mise i do sada su održana 4 sastanka. Corofin prezidij ima 5 članova i 50 pomoćnih legionara. Legionari posjećuju domove s Gospinim kipom, Čudotvorna medaljica i 3 kauze se također dijele. Mnogi koji su otpali od vjere se pozivaju na misu. Pomoćni legionari se novače u 2 staračka doma. Skehana prezidij ima 8 članova i 40 pomoćnih. Posjećuju starački dom, bolesne i starije, te su napunili 2.000 boca Svete vode za distribuciju nakon Uskrsa. Westport Curia je ponovno uspostavljena 6. veljače, a izabrana su 4 nova službenika.

KURIJE

Achonry Kurija ima 3 prezidija. Prezidij Ballymote, osnovan 1932. godine, ima 6 članova koji posjećuju ljude koji su nepokretni i žive u svojim domovima, dom za starije osobe i psihijatrijsku ustanovu. Tijekom svibnja organizirali su tjednu molitvu krunice u špilji na području Doma za starije i nemoćne. Posjetili su Nacionalnu školu i podijelili čudotvorne medaljice učenicima i osoblju.

Clonfert Kurija: Taughmaconel prezidij ima 4 člana i 10 pomoćnih. Njihov apostolat uključuje bolnicu, starački dom i posjete žalosnima. Pune bočice Svetom vodom i ostavljaju ih u crkvi. Čudesne medaljice i letci također se dijele i vode klanjanje. Looscaun prezidij obavlja kućne posjete starima i bolesnima u župi i bolnici.

Ferns Kurija: Širenje je izvršeno u Bunclodyju. Dva su člana svjedočila na misama. Kako bi obilježili stogodišnjicu postojanja Marijine Legije od članova Kurije je zatraženo da smisle ideje za proslavu.

Galway Kurija: Prezidij koji izvještava ima 5 članova koji se susreću s kućnim posjetom u župnoj katedrali koja ima velik broj stanovnika uključujući mnoge studente. Jedna žena ih je zamolila da se dogovore da joj se dijete krsti. Oni također posjećuju 5 kuća zajednice Simon i starački dom i obavljaju ulične kontakte u blizini trga Eyre. Čudotvorne medaljice dijele se i kolica s knjigama su dobro opskrbljena. Samo je jedna osoba došla na sastanak kako bi pokrenula novi prezidij kao rezultat širenja u Doughishki, ali se planira daljnja posjeta. Misa Franka Duffa slavljena je u katedrali 13. prosinca.

Killala Kurija: Knockmore prezidij za mlade ima 2 mlada i 2 odrasla člana. Radovi: pomoć kod kuće i škole; jedan mladi član je čitatelj na misi, a drugi ministrira. Troje su pretorijanci. Oni posjećuju bolnice i domove za njegu i podučavaju vjeronauk prvopričesnicima. Prezidij u Ballini ima 6 članova i 58 pomoćnih. Kruže hodočasničkim kipom u domove i dijele Čudotvorne medaljice i dogovaraju ispovijed za štićenike u staračkom domu. Kurija promovira “Djecu Euharistije” u biskupiji, inicijativu da se djeca uključe u euharistijsko klanjanje. 

Kilkenny Kurija: Radovi jednog prezidija uključuju posjet starijim osobama u njihovim domovima i ustanovama za njegu, te promidžbu i sudjelovanje u javnoj krunici prve nedjelje u mjesecu nasuprot katedrali.

DUBLIN SOUTHSIDE

Kurija Majka Bezgrješna: Ulični kontakt održao se u dva navrata do Božića gdje je distribuirano više od 1.000 letaka s misama i ispovijedi. Dvije molitvene skupine za kauzu Božjeg sluge Franka Duffa održavaju se tjedno i mjesečno.

Kurija Gospa Fatimska: Sudjelovanje na sastanku na kuriji povećalo se nakon odluke o promjeni vremena sastanka. Mjesečni molitveni susreti održavaju se za kauzu Franka Duffa i Edel Quinn. Potiče se pretorijansko članstvo.

Ancilla Domini Kurija sadrži 7 prezidija. Pet ne-katolika bilo je među 20 prisutnih na sastanku pavlinskog kruga. U jednom prezidiju njegovi članovi sat vremena prije održavanja sastanka na ulici zajedno novače članove. Bolnički i posjeti se provode u suradnji s drugim prezidijima.

Immaculata Kurija: Sedmero legionara promoviralo je Konferenciju katoličkih odraslih pri kontaktu na ulicama. Kućna posjeta, posjeta hodočasničkim kipom, školska posjeta i dvaput godišnje javne krunice nalaze se među djelovanjem jednog prezidija. Jedan član vodi tjedni program na Radio Mariji pod nazivom “Frank Duff Hour”. Kurija ima 5 probnih članova.

Zaručnica Duha Svetoga Kurija ima 5 prezidija. Prezidij od 6 članova i 20 pomoćnih posjećuje bolničke i staračke domove. Katoličke novine promoviraju se vikendom i dijele se tjedno u župi. Također organiziraju tjedni Sveti sat i mjesečni molitveni sastanak Frank Duffa. 40 župljana prisustvovalo je krunici na obali.

Gloriosa Kurija: Prezidij je udvostručio svoje članstvo od prošle godine s 4 aktivna, 2 probna i 20 pomoćnih. Katolička književnost promiče se na dvije nedjeljne mise; također se obavljaju kućni posjeti i posjete zatvorima. U župi je promovirana 33-dnevna priprema za posvetu, a tijekom adventa organizirano je euharistijsko klanjanje. Nakon jedne nedjeljne mise organiziran je prijem za djecu i njihove roditelje.

Assumpta Kurija: Prezidij od 7 aktivnih i 4 pomoćna člana služi u župnoj knjižari i domaćin je patricijskog sastanka, koji ima prosječnu posjećenost od 20 ljudi.

Benedicta Kurija organizira tiskanje letaka za promicanje euharistijskog klanjanja u četiri župe u kuriji. Tijekom dva mjeseca prijavljeno je 97 apostolata novačenja članova od strane dva mlada i šest starijih prezidija. Obitelji u lokalnim stanovima koje primaju kip hodočasnika potiču se da pozovu svoje susjede da s njima mole krunicu. Posjete se obavljaju u lokalnoj bolnici, a časopis Maria Legionis nudi se javnosti. Jedan član na probi nedavno je dao obećanje.

JUŽNA AMERIKA

ARGENTINA

Buenos Aires Senat je u siječnju organizirao proslavu za 60. obljetnicu smrti Božjeg sluge Alfie Lambea.

Cordoba Senat: Kurija sa sjedištem u Alta Graciai prijavila je šest zatvorenika primljenih u Crkvu, primajući krštenje, Prvu svetu pričest i sv. Potvrdu. Kurija s prezidijem smještenim u napuštenoj u okrugu „crvenog svjetla“ stupa u kontakt s onima koji posjećuju ovo područje.

Corrientes Regia: Radovi jedne kurije uključuju kućne i bolničke posjete, kateheze i kontakt na ulicama.

Rosario Regia: Priprema se za stogodišnjicu. Legionari posvećuju pozornost izgradnji svog znanja o Legiji. Dan razmišljanja o Franku Duffu održan je s vrlo dobrim prisustvom. Pozornost se pridaje novačenju. Trenutno ima 35 članova na kušnji.

BRAZIL

Belem Senat: Radovi uključuju: pripremu za primanje sakramenta krštenja, Prvu pričest, potvrdu i brak; bolničke posjete i posjete bolesnima; obraćenje ljudi drugih religija kao posljedica kućnih posjeta. Misa je proslavljena povodom 60. obljetnice Legije u državi Pará.

Belo Horizonte Senat: Jedan je prezidij pohvaljen zbog neumornog apostolata s mladim ljudima koje su željeli unovačiti za Legiju. Jedna kurija je izvijestila da su mladi koji su primili sakrament potvrde pratili legionare na kućnim posjetima i posjetima bolesnima i nemoćnima.

Fortaleza Senat: Četiri kurije prijavile su ukupno 1944 kućnih posjeta. Dvije kurije posjetile su 643 starije osobe, dok su druge dvije kurije također posjećivale bolesne i starije osobe, a jedna od kurija je imala 1 790 takvih posjeta.

Ponta Grossa Senat: Obilasci su bili u bolnicama i domovima, a evangelizacija na javnim trgovima. Prvu sv. Pričest primilo je 110 djece i devet odraslih osoba.

Recife Senat: Nekoliko svećenika pozvalo je Senat da osnuje prezidij u njihovim župama.

Salvador Senat organizirao je Nacionalni sastanak duhovnika. Legionari su obilazili obitelji te su pozivali djecu, mlade i odrasle na sakramente, te posjećivali ljude koji su daleko od Crkve. Organizirane su duhovne vježbe na kojima je sudjelovalo 150 mladih ljudi.

Santa Maria Senat izvješćuje o radu za bolesne, uključujući i starije osobe i djecu. Krunica se moli u bolnicama. Kurija u glavnom gradu Porto Alegrea izvješćuje o 999 kućnih posjeta. Senatov duhovnik održava tjedno proučavanje Biblije za članove.

São Paulo Senatus: Regia u Campo Grandeu izvijestila je o 4.901 posjeta obiteljima, 3.069 posjeta bolnicama s molitvom i 1.982 sv. Pričesti. 1.017 starijih osoba posjećeno je kod kuće i 510 u domovima za starije osobe. Jedan je komicij izvijestio o 515 kontakata ostvarenih u kućnim posjetima. Imali su 54 ulična kontakta, posjetili 420 bolesnika kod kuće i 131 u bolnicama i donijeli svetu pričest bolesnim ljudima.

Brasilia Regia, u suradnji s drugim višim vijećima u Brazilu, pripremaju se proslaviti stogodišnjicu od osnivanja Legije posvećujući godine 2019., 2020. i 2021. Alfieju Lambeu, Edelu Quinnu i Frank Duffu tim redoslijedom. Ulični kontakt se odvija na autobusnim terminalima i na javnim trgovima gdje se moli krunica. Prezidij je nastao kao rezultat Exploratio Dominicalis u državi Goias u kojoj je sudjelovao tamošnji župnik.

EUROPA

AUSTRIJA

Senat Austrija: Zimsku školu u Beču pohađalo je 74 legionara. Legionari iz Hollbrunna napravili su projekt, u kojem su stupali u kontakt sa ženama u bordelima. Većina žena je iz Istočne Europe. Dva legionara provela su 3 dana u Bukureštu, posjećujući jedan prezidij i pomažući u proširenju. Prisustvovali su kuriji i odabrali duhovnika. Salzburg, koji ima 4 prezidija, ove će godine primiti tim za širenje.

Vijeća pod vodstvom Austrije:

Dva Komicija u Češkoj izvješćuju o širenju i sada djeluju 28 prezidija u zemlji.

Slovačka ima 26 prezidija te nastoje i dalje se širiti.

Moldavija s 9 prezidija ima mnogo mladih legionara u svojim redovima.

Bugarska sada ima 4 dobra prezidija.

Rumunjska, koja je nedavno prebačena iz Koncilija, stabilizirala se i 5 prezidija je vezano uz Senat.

Ukrajina ima 3 komicija, 7 kurija i 5 prezidija, od kojih su 2 grčko-katolička, a osim Elizabeth Kriss, nekoliko dopisnika posjetilo je njihova vijeća.

Bjelorusija: U prezidijima ima 5 do 7 članova. Posjete prezidija i pripojene kurije izvještavaju se na svakom sastanku. Radovi uključuju: kućne i bolničke posjete, posjete noćnim skloništima, razgovor s mladima na ulicama i trgovačkim centrima. Oni potiču ljude na odlazak u crkvu, osobito nedjeljom, govore o potrebi ispovijedi, pričesti i molitvi te pomažu u svim župnim aktivnostima. Baranovichi Komicij: Jedan prezidij obilazi bolesne ljude. Nastoje se proširiti na okolne župe.

HRVATSKA

Petrinja Komicij: Sva vijeća se potiču da započnu nazaretske skupine i prezidije mladih s ciljem da dopru do roditelja. Jedna kurija sa 7 prezidija ima 39 aktivnih članova i 249 pomoćnih. Petnaestero ljudi prisustvovalo je prvom sastanku novog prezidija. Petrinjska kurija ima 7 prezidija, 34 aktivna člana i 89 pomoćnih. U psihijatrijskoj bolnici organizirana je kreativna radionica. Prezidij sa 7 aktivnih, 3 pretorijanska i 7 pomoćnih članova ima 2 nazaretske skupine u dva sela. Kurija za mlade ima 7 prezidija s 37 članova. Nazaretfest održan je za djecu i roditelje.

Zagreb Regia: Pet prezidija dalo je izvještaj. Izvješćuju o obilasku kuća, bolnice i staračkog doma. Određeni broj posjetitelja primio je sakramente. Prezidij u Zagrebu s 11 članova ima apostolat tinejdžerima u Caritasovom centru za mlade, rade ulične kontakte i posjete s hodočasničkim kipom. Starija gospođa koja je neko vrijeme bila posjećivana otišla je na ispovijed i umrla ubrzo nakon toga. Stanovnik staračkog doma primio je ispovijed i pričest nakon 20 godina. Prezidij u Dugom Selu održava mjesečne patricije s 15-20 prisutnih. Šest mladih iz priključene kurije mladih pohađalo je školu za legionare u Austriji. Kurija u Zagrebu izvijestila je o 14 osoba koje se vraćaju na sakramente. Splitski Komicij ima 10 prezidija i 2 Kurije. Radovi: ulični apostolat,posjete zatvoru i kućne posjete. Zabilježeni su mnogi povratci sakramentima. Zadarski Komicij ima 7 prezidija i 2 Kurije. Komicij Osijek: provodi se posjet kućama, bolnici i staračkom domu.

BOSNA I HERCEGOVINA

Sarajevska kurija ima 7 prezidija, 47 aktivnih članova, 5 pretorijanaca, 194 pomoćna i 11 adjutora. Tri osobe su se nakon dugih razdoblja vratile u sakramente.

SLOVENIJA ima jedan prezidij.

MAĐARSKA

Budapest Regia: Izvještaj je dalo 7 prezidija. Regia ima 10 Kurija i 6 Komicija. Radovi: posjećivanje bolesnika u njihovim domovima, domovima socijalne skrbi i bolnicama. Nekoliko ljudi je vraćeno na sakramente. Legionari mole krunicu na Katoličkom radiju, organiziraju euharistijsko klanjanje i hodočašća. Kurija Miskolc organizirala je moljenje krunice za 120 djece iz jaslica i škole. Latvija Komicij Riga ima 12 priključenih prezidija i 3 Kurije. Oni organiziraju misu dva puta mjesečno u bolnici i pomažu u dijeljenju sv. Pričesti pacijentima. Novi prezidij dobro djeluje u Liepaja kuriji koja ima 4 prezidija.

LITVA

Kaunus Komicij ima 17 priključenih prezidija i 7 Kurija. Prezidij od 9 članova u Kanuama dovodi 8 župljana na misu nedjeljom. Oni također razgovaraju s ljudima o opasnostima alkohola i upućuju kontakte na lokalne grupe za liječenje od alkohola.

Telsiai Komicij: Nastavljaju se napori za Širenje. Četiri prezidija dala su izvještaj. Radovi: kućne posjete, bolnički i starački dom, kontakt s mnoštvom i javne krunice. Našli su 15 novih pomoćnih članova. Legionari prate svećenika u bolničkim posjetima. Sedmero pacijenata je otišlo na ispovijed nakon razdoblja od 10 do 70 godina. Jedan je prezidij pokrenuo molitvenu skupinu za majke. Jedna kurija ima 3 molitvene skupine.

POLJSKA

Varšavski senat: Komicij ima 15 prezidija. Radovi uključuju kućne i bolničke posjete, te podjelu medaljica. Prezidij pomaže u radu lokalnog radija Radio Marija.

Lublin Regia: Radovi uključuju posjet i molitve s bolesnima u domovima i bolnicama. Hodyshew Curia ima 4 prezidija s 52 aktivna člana i 71 pomoćnih. Drugi Komicij ima 3 Kurije i 38 prezidija s 352 aktivna i 662 pomoćna člana. Među ovisnicima djeluje 26 legionara. Leczna Kurija bavi se uličnim apostolatom. Također su sudjelovali u Exploration Dominicalis u Lusczowu.

RUMUNJSKA

Satu Mare Regia: Sedam prezidija dalo je izvještaj. Radovi uključuju posjete bolnicama i hodočašća. U jednoj župi, mnogi koji rijetko idu na misu prisustvovali su klanjanju Presvetom sakramentu. Legionari u Sarkozovoj kuriji posjećuju bolesne i usamljene ljude te organiziraju molitvene sastanke i hodočašća.

 

Preveo: b. Kristijan Iđaković

Facebook Comments