Marijina legija – Komicij "Gospa Snježna", Petrinja

Osnovan Komicij Gospa Snježna , Petrinja

IMG_8593WWaa

ČESTITKA PREDSJEDNICE KONCILIJA U DUBLINU POVODOM OSNUTKA KOMICIJA PETRINJA

Svibanj 2017.

Dragi legionari,

Koncilij je radostan što može čestitati na ustoličenju Komicija Petrinja u  Sisačkoj biskupiji.

Rast i razvoj Legije bio je  toliki da se uspostavljanje Komicija samo  nametnulo što je priznanje svim legionarima u Biskupiji.

Kada se Komicij uspostavi, svim legionarima iz Biskupije omogućit će se da rade zajedno i  međusobno se podupiru te da oni jači pomognu onima koji nisu toliko snažni.

Kada prezidij u potpunosti radi po legijskim pravilima, kada radi na širenju i novačenju članova, to je jak temelj na kojem se može graditi. Takav rad i ispravno provođenje legijskog sustava u prezidiju prenosi se na kuriju, a onda i na Komicij.

Ovo je prilika da se zahvali svim legionarima koji su se žrtvovali za izgradnju Legije, onima koji nisu više s nama i konačno na poseban način svim sadašnjim legionarima. Cilj kojem težimo je da budemo čuvari  Legije tako da oni koji će doći poslije nas naslijede jaku i živu Legiju za budućnost.       

Još  jednom vam zahvaljujemo i čestitamo prilikom ovog prekrasnog događaja!  

Sile Ni Chochlain,

predsjednica

Pogledajte fotografije 

Facebook Comments