Marijina legija – Komicij "Gospa Snježna", Petrinja

prezidij “Majka Božje milosti”