Marijina legija – Komicij "Gospa Snježna", Petrinja

Kurija Marija Majka od neprestane pomoći