Kurija Gospa Snježna Petrinja

Kurija Gospa snježna je osnovana 2010. godine. Proteže se na zapadnom dijelu Sisačke biskupije, a sjedište joj je u župi sv.Lovro u Petrinji. Duhovnik kurije je mons.Franjo Ćuk. Do 2015.godine predsjednik je bio b.Vlado Sučec, a trenutni predsjednik je b.Dario Marković. 

Kuriji je priključeno 23 prezidija. U Petrinji u župi sv.Lovro mučenik djeluju prezidiji Pomoćnica kršćana, Sveta Mala Marija, Vrata nebeska, Prijestolje mudrosti, Kraljica proroka, Kraljica mira, Gospa od suza. 

U župi Preobraženje Gospodnje djeluje prezidij Gospa od milosrđa. U župi Sv. Ivana Pavla II. djeluje prezidij Djevica vjerna. 

U Glini u župi sv.Ivana Nepomuka djeluje prezidij Gospa Lurdska, u Gvozdu u Marija Majka. 

U Lasinji djeluje prezidij Zdravnje bolesnih, u Maloj Gorici prezidij Gospa snježna, u Gori djeluje prezidij Zvijezda mora, u Tušiloviću je prezidij Ruža otajstvena, u Gradecu Pokupskom prezidij Kuća zlatna, u Šišljaviću prezidij Gospa od zdravlja, u Kupčini prezidij Kraljica obitelji, Kraljica apostola u Kravaskom i Posrednica svih milosti te u Dragonožcu djeluje prezidij Kraljica mira. 

Kuriji je priključena i kurija za mlade Kraljica apostola.

Sisačko Biskupija 2012