Marijina legija – Komicij "Gospa Snježna", Petrinja

100. sastanak komicija “Gospa Snježna” Petrinja

U subotu 08.09.2018. godine održan je 100. sastanak komicija “Gospa Snježna” Petrinja nakon večernje sv. Mise u župi Sv. Lovre. Sastanku su prisustvovali službenici 4 kurije i 12 prezidija koji pripadaju komiciju.

B. Vlado je posebno pozdravio novog kapelana župe Sv.Lovre vlč. Hrvoja Zovka koji je održao duhovni nagovor. Na sastanku su potvrđeni novi službenici kurije za mlade “Kraljica apostola”. Najavljena su nova širenja Marijine legije u 9. i 10. mjesecu. 800. sastanak 1. prezidija u Petrinji nakon Domovinskog rata “Pomoćnica kršćana” obilježit će se 30.09.2018.

Duhovnik komicija mons. Franjo Ćuk poslao je čestitku povodom 100. sastanka komicija. Nakon sastanka u opuštenom druženju smo se počastili. 

20180908_210847KOMICIJ

20180908_210919KOMICIJ

20180908_210930KOMICIJ

20180908_212159KOMICIJ

 

Facebook Comments