Marijina legija – Komicij "Gospa Snježna", Petrinja

Sv. Ljudevit Marija Montfortski i Marijina legija

ljudevit marija montforski

Alokucija sa sastanka Koncilija Marijine legije u travnju 2016.
koju je održao o. Bede McGregor OP, duhovnik Koncilija ML

        Prije točno tristo godina, 28. travnja 1716., preminuo je sv. Ljudevit Marija Montfortski. On je imao i još uvijek ima pokretački utjecaj u sveopćoj Crkvi i Marijinoj legiji. Ustvari, bez poznavanja temeljnih spoznaja o nauku i nadahnuću sv. Ljudevita Marije Montfortskog bilo bi nemoguće shvatiti bit Legije odnosno nutarnji život njezina utemeljitelja Franka Duffa. Bila bi to velika milost za Legiju kad bi ove godine iskoristila priliku i osvrnula se na nauk i vodstvo ovoga sveca, te proučila što o njemu piše u Priručniku. Nema sumnje da će djelovanje Legije procvasti gdjegod i kadgod uistinu usvoji Montfortov nauk. Bez njegova utjecaja Legija bi izgubila veliki dio
svoje osobite karizme i nutarnje dinamike.
            U razgovoru s monfortancima u Bayshoreu (New York) 1958. godine, Frank Duff rekao je: „Mogli bismo reći da Marijina legija sve duguje Montfortovoj pravoj pobožnosti prema Mariji“. A u Priručniku je zabilježio: „No, sa sigurnošću može se reći da u Legijinu razvoju ni jedan svetac nije odigrao veću ulogu od njega. Priručnik je pun njegova duha. Molitve odražavaju njegove vlastite riječi. On je stvarno Legijin učitelj, pa mu ona duguje zaziv gotovo kao moralnu obvezu.“ (Priručnik ML, pogl. 24, odjeljak 3). Kardinal Suenens bilježi: „Neosporno je da Priručnik Marijine legije vjerno slijedi Raspravu o pravoj pobožnosti prema Presvetoj Djevici Mariji. On preuzima istu doktrinu te je prenosi na područje učinkovitog i konkretnog djelovanja, na dohvat svim ljudima dobre volje“. Naravno, tijekom razdoblja od tristo godina, prava pobožnost prema Djevici Mariji razvijala se u svojoj primjeni na suvremeni svijet i vrijeme. Genij Franka Duffa trebao je uvidjeti i
razviti pravu pobožnost prema Mariji kao uzvišeni doktrinarni temelj za razvijanje inovativne i praktične teologije laičkoga apostolata koja je uvrštena u dokumente II. vatikanskog koncila. 

         Nema sumnje da je, usred toliko lažnih i nevjerodostojnih oblika pobožnosti prema Mariji, najpoznatiji dar koji je Montfort ostavio Legiji njegova spoznaja vezana uz Mariju kao i prava pobožnost prema njoj. Od otkrića knjige Rasprava o pravoj pobožnosti prema Presvetoj Djevici Mariji svaki se papa o njoj pohvalno izrazio. Papa Pio IX. izjavio je da je knjiga najbolji i najprihvatljiviji oblik pobožnosti prema Blaženoj Djevici Mariji. Papa Pio XI. rekao je: „Upoznao sam i prakticirao tu pobožnost još od djetinjstva.“ Naravno, imamo i snažno svjedočanstvo sv. pape Ivana Pavla II. koji je s tolikim autoritetom mnogo pisao o pravoj pobožnosti prema Mariji. Za njega je prava pobožnost bila središnjim elementom osobnoga nutarnjeg života, a izrazio ga je kroz krilaticu „Totus Tuus“: sav sam tvoj Marijo. Ovo spominjem vrlo kratko kako bi legionari u to mogli biti sigurni u trenutku kad, s vremena na vrijeme, susretnu nekoga tko misli da je doktrinarna osnova legijske pobožnosti prema Mariji pomalo pretjerana i da je barem malo treba izmijeniti. 

               Jasno je da ovdje ne mogu prikladno objasniti pravu pobožnost prema Mariji, ali preporučujem da u Priručniku stalno iznova čitamo poglavlje 6, odjeljak 5. Za sada ću samo iznijeti citat za koji mislim da jezgrovito opisuje pravu pobožnost prema Djevici Mariji: „Ta pobožnost zahtijeva da se s Marijom formalno sklopi ugovor po kojemu joj, bez i najmanjega pridržaja, predajemo cijeloga sebe sa svim svojim mislima, djelima i dobrima, i to i duhovnima i vremenitima, prošlima, sadašnjima i budućima. Rečeno ukratko, onaj tko se predaje Mariji stavlja se u položaj istovjetan položaju roba koji nema ništa svoje te je potpuno ovisan o njoj i posve joj stoji na raspolaganju.“ 

            Ako uistinu želimo razumjeti pravu pobožnost prema Mariji, važno je da Mariju ne odjeljujemo od otajstva Presvetog Trojstva. Često smo naglašavali da marijanska pobožnost mora biti posve kristocentrična. To se tradicionalno izražava načelom: po Mariji k Isusu. Upravo u Isusu možemo imati udjela u samom životu Trojstva. Ali danas bih se kratko želio osvrnuti na pravu pobožnost prema Mariji i pravu pobožnost prema Duhu Svetom. Kao što znamo, u svojoj Raspravi Montfort spominje Duha Svetog 74 puta i rijetko kad razmišlja o Mariji, a da ne spomene Duha Svetoga. Poznati francuski mariolog R. Laurentin mišljenja je da Montfort gleda Mariju kao potpuno nerazdruživu od Duha Svetog. Poznate su nam prelijepe rečenice iz Rasprave, poput: „Kada Duh Sveti, njezin Zaručnik, nađe Mariju u kojoj duši, on tamo leti i ulazi u svoj svojoj punini […]“ (Rasprava o pravoj pobožnost prema Presvetoj Djevici Mariji, br. 36). Prema Montfortovom tumačenju Laurentin sažimlje uzajamnu privlačnost i sklad između Marije i Duha Svetog sljedećim riječima: „Duh Sveti dolazi tamo gdje je Marija, a Marija ide ondje gdje je Duh Sveti. On vodi k njoj, a ona vodi k Onomu koji sve stvara.“ 

              No iznad svega, Montfort i Legija prepoznaju bitni odnos između Duha Svetog i Marije u otajstvu Utjelovljenja. Snagom Duha Svetog te potpunim i poniznim Marijinim predanjem i suradnjom, Riječ postaje tijelom. Ovo načelo istina je za sva vremena, za svakog pojedinca i zajednicu: Isus dolazi u naše živote snagom Duha Svetog i Marijinom suradnjom. To je tajna legijskoga apostolata i duhovnosti. Sv. Ljudevitu Mariji Montfortskom uvelike dugujemo zahvalnost za dar njegova nauka i njegov život. Tako molimo: sv. Ljudevite, zagovaraj Marijinu legiju i sve one među kojima Legija živi i djeluje. Amen.

 

(prevela s. Anadea Čupić, Zagreb)

Izvor: www.legionofmary.ie

 

Facebook Comments