Marijina legija – Komicij "Gospa Snježna", Petrinja

Legionari, pozvani ste biti kvasac u Božjem narodu!

ivan pavao ii
Na današnji dan, 30. listopada, prije točno 35 godina sveti Ivan Pavao II. uputio je nagovor skupini talijanskih legionara u kojem izriče priznanje Marijinoj legiji te poziva da legionari postanu kvasac u Božjem narodu. Osim poziva sv. Ivana Pavla II., kojega se danas sjećamo, na zauzetiji apostolat sve legionare potiču i njihovi duhovnici i brojni svećenici bez čije podrške u svom poslanju ne bi uspjeli. A poziv i ohrabrenje za predaniji rad legionari Komicija Petrinja dobili su nedavno i od samog vodstva Marijine legije u Dublinu što ih dodatno motivira u apostolatu.

Sv. papa Ivan Pavao II. često se susretao s Marijinom legijom. U svom nagovoru Marijinim legionarima, koji je održao na današnji dan prije 35 godina, između ostaloga kaže: „Vi ste pokret laikâ kojima je vjera nadahnuće za život i koji teže tomu da dosegnu osobnu svetost. To je nedvojbeno uzvišen i težak ideal. (…) Vaš istinski poziv kao laikâ – poziv da budete kvasac u Božjem narodu, kršćansko nadahnuće u suvremenom svijetu i most između svećenika i ljudî – duboko je crkven.

Sveti Otac Ivan Pavao II. govoreći o duhovnosti legionara istaknuo je kako su legionari pozvani ponovno probuditi duhovnost prema Mariji: „Vaša Legija jedan je od onih pokreta koji se širenjem ili ponovnim buđenjem pobožnosti prema Mariji osjećaju osobno predani širenju ili rađanju vjere. Zato će Legija uvijek biti kadra dati sve od sebe kako bi, preko ljubavi prema Majci, Sin, koji je put, istina i život svakoga čovjeka, bio poznatiji i ljubljeniji.“

Iako je sveti Ivan Pavao II. ove riječi izrekao prije 35 godina, one potiču legionare da i danas u zajedništvu s Marijom ostvaruju svoj poziv kao laika – da budu kvasac u Božjemu narodu. Poticaj na apostolski život i rad legionari i danas dobivaju od svojih svećenika i duhovnika koji ih vijerno prate i podupiru.

A nedavno, sve legionare Komicija Petrinja, na poseban način potaknule su i ohrabrile s. Sile Ni Chochlain (dopredsjednica Koncilija ML) i s. Rose Caulfield koje su posjetile hrvatsku. Na samom kraju posjeta s. Sile Ni Chochlain rekla je petrinjskim legionarima: „Moj dojam je da je kurija Petrinja vrlo vitalno vijeće. Ovdje se vidi da legionari vole Legiju, vole našu Gospu i rade puno da u Crkvu dovedu sve više ljudi. To je jako dobra stvar. Dobra je raznolikost djelatnosti. Koliko vidim, sve se radi u duhu Priručnika i stvarno sam impresionirana.

S. Sile Ni Chochlain i s. Rose Caulfield

S. Sile Ni Chochlain i s. Rose Caulfield

Nakon posjeta legionarki iz najvišega vijeća – Koncilija Marijine legije u Dublinu, svi legionari dobili su još jedno veliko priznanje za svoj dosadašnji rad te poticaj za još zauzetiji i predaniji apostolski život. Nakon što su legionarke iz vrhovnog vijeća Legije dobile potpuni uvid u rad legionara na području Sisačke biskupije, Koncilij Marijine legije donio je odluku da kurija Petrinja dobije status višega vijeća i uzdigne se na razinu Komicija.

Prilikom svečanoga osnutka Komicija Petrinja legionari su primili čestitku s. Sile Ni Chochlain u kojoj između ostaloga piše: „Koncilij je radostan što može čestitati Komiciju Petrinja u Sisačkoj biskupiji. Rast i razvoj Legije bio je toliki da se uspostavljanje Komicija samo nametnulo što je priznanje svim legionarima u Biskupiji. (…) Ovo je prilika da se zahvali svim legionarima koji su se žrtvovali za izgradnju Legije, onima koji nisu više s nama i konačno na poseban način svim sadašnjim legionarima. Cilj kojem težimo je da budemo čuvari Legije tako da oni koji će doći poslije nas naslijede jaku i živu Legiju za budućnost. Još jednom vam zahvaljujemo i čestitamo prilikom ovog prekrasnog događaja!

Sv. Misa povodom osnutka Komicija Petrinja

Sv. Misa povodom osnutka Komicija Petrinja

Biti kvasac u Božjem narodu uzvišen je, ali i zahtjevan poziv. Svim legionarima sigurno je čast da upravo njih sv. Ivan Pavao II. poziva na to da budu kvasac jer iz tog velikog poziva iščitava se njegova podrška svim legionarskim pothvatima i nastojanjima. Veliko ohrabrenje i povjerenje svim legionarima u Sisačkoj biskupiji dao je i Koncilij– najviše vijeće Marijine legije u Dublinu uzdigavši kuriju Petrinja na razinu višega vijeća – Komicija. Biti kvasac u Božjemu narodu uzvišen je, ali i zahtjevan poziv. No uz ovakvu podršku i ohrabrenje koje su dobivali – od danas već svetoga Ivana Pavla II, preko svih svećenika i duhovnika pa do samoga vrha Marijine legije u Dublinu – legionari se ne mogu ne odazvati tom uzvišenom pozivu da postanu kvasac u Božjem narodu.

Facebook Comments