Marijina legija – Komicij "Gospa Snježna", Petrinja

Kreativna radionica u Domu za psihički bolesne odrasle osobe u Petrinji

Psihijatrijska bolnica 1
Kreativnu radionicu za štićenike Doma za psihički bolesne odrasle osobe u Petrinji organizirali su legionari prezidija Sveta mala Marija. Članovi prezidija svaki tjedan posjećuju dom gdje vode molitvenu skupinu i posjećuju štićenike. Rad s psihički bolesnim osobama jedan je od apostolata na koji legionare potiče Priručnik Marijine legije.

Posjet bolnici za siromašne bio je prvi, a neko vrijeme i jedini rad kojim se bavila Legija. On je donio obilje blagoslova organizaciji koja je bila u povojima, pa je Legijina želja da njezini prezidiji uvijek budu posvećeni tomu radu. U Petrinji se upravo tome radu posvećuju članovi prezidija Sveta mala Marija.

Psihijatrijska bolnica 2
Njihov redoviti apostolat sastoji se od molitve u kojoj sudjeluje velik broj štićenika, a neki od njih radosni su što i sami mogu voditi zajedničku molitvu. Nakon molitve legionari razgovaraju sa štićenicima, a ono što sve najviše raduje je zajednička pjesma. Nije neobično da se neki od štićenika i legionara odluče i zajedno zaplesati.

Psihijatrijska bolnica
Legionari su, zajedno s članovima prezidija za mladež Kraljica neba, u domu organizirali i kreativnu radionicu prilikom koje su zajedno oslikavali i izrađivali ukrasne kutijice u koje su upakirane Gospine poruke. Radionici, koja se održavala u dvorištu, pridružio se velik broj štićenika te su vrijeme proveli u ugodnom druženju.

Psihijatrijska bolnica 3
Neki od prisutnih posebno su uživali u igri s balonom, a ni te subote susret nije mogao proći bez pjesme i plesa. Svi sudionici ove vesele kreativne radionice počastili su se i pečenim kestenjem.

Facebook Comments