Marijina legija – Komicij "Gospa Snježna", Petrinja

Materijali

Ovdje možete preuzeti obrasce potrebne svakom prezidiju u radu. Obrazac za legionarsko obećanje možete preuzeti OVDJE. Obrazac za legionarsko obećanje, drugačija grafička inačica, možete preuzeti OVDJE. Obrazac za prezidijsko izvješće s uputama možete preuzeti OVDJE. Obrazac za godišnji pregled blagajne…